Walne zebranie śląskiego oddziału PSPR

Walne zebranie śląskiego oddziału PSPR

Zarząd śląskiego oddziału PSPR zaprasza na Walne Zebranie Członków PSPR o. Śląsk. Zebranie odbędzie się 1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 I termin, o godz. 18.15 II termin w Strefie Centralnej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 2 (link do lokalizacji:  https://goo.gl/maps/WyAyQH6AXN92). 

Zarząd Śląskiego Oddziału PSPR, działając na podstawie Statutu PSPR, z własnej inicjatywy zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations o. Śląsk w celu wyboru Komisji Rewizyjnej, omówienia bieżących spraw związanych z działalnością oddziału oraz konferencji organizowanej przez Zarząd PSPR o. Śląsk wspólnie ze Stowarzyszeniem „MOSTY”.

Program Walnego Zebrania Członków PSPR o. Śląsk:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego zebrania oraz stwierdzenie przez Przewodniczącego, że Zebranie jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowani uchwał.
4. Wybór protokolanta Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
8. Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
9. Omówienie bieżących spraw.
10. Omówienie konferencji organizowanej przez Zarząd PSPR o. Śląsk wraz z Międzywydziałowym Stowarzyszeniem „MOSTY”.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zebrania.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału pod adresem: kontakt@instytutpublico.pl 

 

Zaprasza Zarząd Śląskiego Oddziału PSPR: Krystian Dudek, Marcin Janowski, Agnieszka Jaszkaniec, Ewa Stępniewicz, Marek Gajda

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest pierwszą i najstarszą samorządową organizacją zawodową tej branży w Polsce istniejącą od 1994 roku. Zrzesza ona pracowników działów PR w firmach, samorządach i administracji publicznej, wykładowców wyższych uczelni oraz pracowników agencji PR. PSPR prowadzi szeroką i różnorodną działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR poprzez inicjowanie i współorganizację konferencji i seminariów, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, wspieranie przedsięwzięć sprzyjających wymianie informacji i doświadczeń z zakresu PR oraz wyznaczanie standardów zawodowych.

drukuj