Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Podyplomowego Studium Public Relations

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Podyplomowego Studium Public Relations

Dyrektor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłaszają konkurs na stanowisko kierownika Podyplomowego Studium Public Relations.

Studium istniejące od 1996 roku, jest przedsięwzięciem edukacyjnym prowadzonym wspólnie przez ISNS UW i IFiS PAN. Jest członkiem EUPRERA (European Public Relations, Education & Research Association). Cykl nauczania w Studium wraz ze szkołą letnią trwa rok.

Liczba absolwentów kształtowała się dotychczas na poziomie 100-140 osób. Nadzór merytoryczny nad działalnością Studium pełni Rada Programowa, w skład, której wchodzą pracownicy naukowi obu założycielskich instytutów. Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Józef Niżnik z IFiS PAN.

andydaci zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat działalności Studium i realizowanego programu studiów proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem (tel. 826 68 04).Informacje o Studium są także dostępne na stronie www.studium-pr.plKandydat na stanowisko powinien posiadać stopień naukowy z kierunków o profilu humanistycznospołecznym, być zorientowany w problematyce PR, lub mieć praktykę z dziedziny public relations o udokumentowanym doświadczeniu zawodowym i edukacyjnym.

Kandydaci powinni złożyć do 31 października 2003 r. Curriculum Vitae i przedstawić koncepcję kierowania StudiumPrzewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Dyrektor Dyrektor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskie Polskiej Akademii NaukProf. dr hab. Krzysztof Kiciński Prof. dr hab. Henryk Domański