Pierwsze spotkanie śląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

Pierwsze spotkanie śląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

2 października w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się pierwsze spotkanie PSPR Oddział Śląsk. Spotkanie skierowane jest do praktyków public relations, rzeczników prasowych, pracowników naukowych zajmujących się PR i specjalistów odpowiedzialnych za komunikację w firmach i instytucjach z regionu Śląska.

Spotkaniu będą towarzyszyły warsztaty prowadzone przez Geralda Abramczyka oraz Piotra Czarnowskiego. Głównym tematem warsztatów będzie rola PR w komunikowaniu, a także uniknięciu konfliktu i kryzysu. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać kontaktując się z bezpośrednio z PSPR Oddział Śląsk pod numerem telefonu (32) 608 29 85 lub drogą elektroniczną: michal.sobilo@pspr.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest samorządową organizacją zawodową wyższej użyteczności publicznej, istniejącą od 1994 roku. Liczy około 180 członków będących pracownikami lub właścicielami agencji Public Relations, pracownikami działów PR w organizacjach gospodarczych, samorządowych i w administracji oraz wykładowcami wyższych uczelni. W 1996 roku PSPR zostało przyjęte w poczet CERP(Confédération Européenne des Relations Publiques), europejskiej organizacji grupującej narodowe stowarzyszenia PR.

drukuj