Jan Matysik Honorowym Członkiem PSPR

Jan Matysik Honorowym Członkiem PSPR

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations podjęło decyzję o poszerzeniu grona honorowych członków organizacji. Nasza społeczność zaprosiła do niego Jana Matysika z Lublina. Koronnym argumentem (pośród wielu) przemawiającym za tym gestem była jego imponująca, bo aż czternastoletnia, aktywność we władzach Stowarzyszenia. W latach 2009 - 2011 był członkiem Zarządu, a w latach 2011 - 2023 członkiem Rady Nadzorczej. W tym w kadencji 2019-2021 przewodniczył jej pracom. 
 
- Czternaście lat działań pro bono w PSPR to wynik rekordowy i długo, a może i nigdy, nikt się do niego nie zbliży. Jan jest weteranem branży PR, który wnosi do niej od zawsze koncyliacyjną, prointegracyjną postawę. To szalenie istotne. W naszej organizacji cenimy go nadzwyczajnie za ogromne doświadczenie, rozeznanie naszych realiów, mądrość rad - uzasadnia Cyprian Maciejewski, prezes PSPR. Walne Zgromadzenie Członków poparło wniosek zarządu o członkostwo honorowe jednogłośnie.
 
- Bardzo dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom z PSPR, w tym Zarządowi Stowarzyszenia, za tak wyjątkową dla mnie inicjatywę. To wyróżnienie jest dla mnie osobiście bardzo ważne i odbieram je jako honorowe zobowiązanie do dalszych prac na rzecz polskiego PR-u. Uważam, że PSPR to organizacja z ogromnym potencjałem. Stowarzyszenie daje - i dawało od początku - możliwość podnoszenia poziomu swojej fachowej wiedzy i rozwijania zawodowych kompetencji. Ponadto jest miejscem wymiany informacji i różnorodnych poglądów, które nieraz kończyły się fascynującymi dyskusjami. Ale przede wszystkim, jest stowarzyszeniem pełnym fantastycznych osób, którzy na co dzień pasjonują się profesjonalną komunikacją - mówi Jan Matysik.
 
Nowy Członek Honorowy PSPR to ekspert ds. public relations i komunikacji marketingowej. Jest praktykiem z dwudziestoletnim doświadczeniem, wykładowcą tematyki PR i marketingu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pełni funkcję prezesa zarządu agencji Cumulus PR Sp. z o.o. i dyrektor zarządzający Agencji Reklamowej Cumulus. Jest autorem licznych publikacji prasowych nt. PR i komunikacji w biznesie. 
drukuj