Nowy skład Rady Etyki Public Relations - PSPR zwiększa oczekiwania wobec REPR

Nowy skład Rady Etyki Public Relations - PSPR zwiększa oczekiwania wobec REPR

23 września rozpoczęła się nowa kadencja Rady Etyki PR, którą wspólnie tworzą dwie organizacje założycielskie: Związek Firm Public Relations i Polskie Stowarzyszenie Public Relations. W skład Rady weszło pięcioro nowych członków, z bogatym doświadczeniem. PSPR przeprowadziło szczegółową, kilkuetapową rekrutację delegatów i przygotowuje kolejne działania angażujące Radę w pracę na rzecz branży.

 

Z ramienia ZFPR przedstawicielami zostali Przemysław Mitraszewski (prezes zarządu agencji Lighthouse), dr Łukasz Przybysz (wykładowca na Uniwersytet Warszawski) i Hanna Waśko (właścicielka agencji Big Picture). PSPR będą reprezentować Wojciech Dąbrówka (rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej) oraz Adam Łaszyn (prezes agencji Alert Media Communications). “Obaj przedstawiciele PSPR posiadają wykształcenie prawnicze. - To duży atut, bo etyczne werdykty w skomplikowanych czy delikatnych kwestiach powinny być wydawane przy jak najpełniejszej świadomości uwarunkowań prawnych. Niemniej, to kompetencje merytoryczne, ściśle osadzone w dyscyplinie public relations a także w  praktyce naszej branży, decydowały o ostatecznym wyborze tych delegatów” - wyjaśnia Luiza Jurgiel-Żyła, prezeska stowarzyszenia.

 

Kilkuetapowy proces weryfikacji kandydatów

 

Podstawowym założeniem władz PSPR był otwarty nabór kandydatów do Rady spośród wszystkich członków organizacji - z zastrzeżeniem, że wymagane jest minimum dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe lub naukowe w public relations. Na tym etapie wpłynęły cztery zgłoszenia. Ich autorzy zobligowani zostali do przygotowania, oprócz biogramu, odpowiedzi na pytanie o rolę REPR w Polsce i jej działalność w kolejnej kadencji, ewentualnych sugestii nt. zmian w regulaminie Rady i organizacji jej pracy, uzasadnienia swojej kandydatury. Po szczegółowej weryfikacji w drugim etapie zarząd PSPR uznał wszystkie zgłoszenia za interesujące. Kolejny krok to jednakowe zadanie dla czworga: otrzymali zgłoszenie do REPR realnego, problematycznego zjawiska w celu przygotowania oficjalnej opinii REPR i ewentualnego komentarza roboczego do sposobu procedowania tego konkretnego tematu.   - Wszyscy kandydaci bardzo poważnie podeszli do swego rodzaju sprawdzianu kompetencyjnego i ten trzeci etap okazał się kluczowym dla naszego wyboru. Ku naszej satysfakcji, otrzymaliśmy nie tylko głęboką analizę, pragmatyczną merytorykę, ocenę w oparciu o branżowe kodeksy, ale też dowody na zbliżone do naszych poglądy dot. funkcjonowania Rady, która ze swoim potencjałem powinna być bardziej aktywna i użyteczna dla branży - wskazuje Cyprian Maciejewski, członek zarządu PSPR. Jak zapowiadają władze organizacji, nie zamierzają swoich prac dotyczących Rady ograniczać wyłącznie do rekrutacji delegatów, lecz chcą wspierać jej rozwój i wzmacniać rolę w branży.

 

Nowe zgłoszenia i obowiązki

 

W planach jest zainicjowanie w najbliższych tygodniach konsultacji, najpierw z delegatami stowarzyszenia, następnie z całym składem Rady oraz ZFPR, ponieważ zarząd PSPR opracował propozycje zmian w regulaminie Rady. Jeśli zostaną przyjęte, przyniosą jej członkom nowe możliwości, ale też zobowiązania. Przede wszystkim mają skutkować wzrostem znaczenia Rady i jej pozytywnego wpływu na branżę. W przygotowaniu jest także kolejne zgłoszenie w imieniu PSPR, które będzie poddane ocenie ekspertów. Intencją stowarzyszenia jest możliwie regularne przedkładanie Radzie do zaopiniowania istotnych zjawisk lub konkretnych przypadków. Z nadzieją na jednoznaczne i bardzo praktyczne orzeczenia. - Bardzo liczymy też na inicjatywę samych członków Rady nowej kadencji, będziemy ich motywować i wspierać, ponieważ pod regulaminami, konsultacjami czy zgłoszeniami zawsze nieodzowny jest po prostu fundament zaangażowania i profesjonalnej pracy - konkluduje Luiza Jurgiel-Żyła.   

 

  

Poznaj delegatów PSPR w Radzie Etyki Public Relations kadencji 2019-2022:

 

  1. Jaką rolę powinna odgrywać REPR?

 

Wojciech Dąbrówka: Rada Etyki Public Relations powinna stać się gremium, które aktywnie i na bieżąco będzie rozstrzygać w sprawach budzących wątpliwości w zakresie przestrzegania zasad etycznych w branży PR. Innymi słowy, REPR powinna stać na straży etyki branży PR oraz działać na rzecz budowania etosu zawodowego PR-owca. Służyć temu powinno zintensyfikowanie działań w zakresie promowania standardów etycznych w PR oraz edukacji w dziedzinie etyki PR, a także wzmocnienie opiniotwórczej roli REPR poprzez wydawanie - również z inicjatywy samej Rady - opinii dotyczących praktyk w branży PR.

 

Adam Łaszyn: REPR powinna przede wszystkim odgrywać rolę weryfikacyjną wobec tych działań w branży PR, które łamią zasady etyczne lub budzą wątpliwości, czy do takich naruszeń nie doszło. Ale także warto, by wychodziła z własnymi inicjatywami, gdy zachodzić będzie narastanie negatywnych zjawisk lub procesów w naszej branży oraz jej otoczeniu. Tu wielki obszar stanowią np. zjawiska hejtu, czy mowy nienawiści.  1. Co chciałbyś wnieść do funkcjonowania rady od siebie?

 

Wojciech Dąbrówka: W pracy na rzecz Rady Etyki Public Relations zamierzam wykorzystać z jednej strony doświadczenie zdobyte w szeroko rozumianej komunikacji społecznej (dziennikarz, rzecznik prasowy), jak również  w obsłudze prawnej i wymiarze sprawiedliwości (prawnik w kancelarii adwokackiej, ławnik sądowy w V Wydziale Karnym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie). Jako prawnik będę rekomendować pozostałym członkom Rady dostosowanie Regulaminu REPR do zasad techniki prawodawczej oraz uwzględnianie w rozstrzygnięciach Rady orzecznictwa sądów powszechnych. Jako doświadczony rzecznik prasowy będę zabiegał, by głos Rady Etyki Public Relations był bardziej niż dotychczas słyszany i słuchany w przestrzeni publicznej.  

 

Adam Łaszyn: Od siebie do Rady na pewno mogę wnieść ponad dwie dekady doświadczeń tak w pracy społecznej na rzecz branży PR, jak i prowadzenia praktyki doradcy w sprawach strategicznych i kryzysowych. W praktyce każdy kryzys ma jakiś aspekt etyki komunikowania. To codzienność mojej pracy – przeciwstawiania się działaniom i zjawiskom łamania tej etyki. Jestem przekonany, że nową jakość wnieść też mogę dzięki mojemu backgroundowi prawniczemu. To ogromne dobrodziejstwo ponad 2 tys. lat doktryn prawnych, których stosowanie przy orzekaniu w chyba najtrudniejszych aspektach funkcjonowania naszej branży z pewnością może być w znacznie większym stopniu wykorzystane.

         

 

Biogramy:

Wojciech Dąbrówka – rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej. 

Wcześniej odpowiadał za komunikację w administracji rządowej i samorządowej. Poprzednio dziennikarz związany m.in. z telewizją Superstacja (wydawca news), TVP1 (dziennikarz) oraz Polskim Radiem (reporter, prowadzący).  Laureat nagród dziennikarskich. Zdobył I miejsce w Konkursie Dziennikarskim im. Wojciecha Dolaty, a także honorowe wyróżnienie w III Ogólnopolskim Przeglądzie Telewizyjnych Reportaży Śledczych i Interwencyjnych w Łodzi. 

Wykładowca public relations na studiach Executive Master of Business Administration. Wcześniej prowadził zajęcia w zakresie teorii mediów i warsztatu dziennikarskiego w WSKPiSM w Warszawie oraz na UKSW w Warszawie. 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów o profilu dziennikarskim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktoryzuje się z nauk prawnych. 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Bezpartyjny (od zawsze).

 

Adam Łaszyn

Prezes i założyciel agencji Alert Media Communications specjalizującej się w strategiach komunikowania i komunikacji kryzysowej. W branży PR od 1998 r. Doradca dziesiątek polskich firm, instytucji i osób publicznych. Współtwórca wielu udanych kampanii wyborczych. Coach medialny. Wykładowca różnych dziedzin PR m.in. krakowskiej WSE, na UEK, UW, PG oraz polskiej edycji London School of PR. Autor kompleksowego poradnika „Media i ty”. Pomysłodawca i współautor książki „Pierwsze ćwierćwiecze. 25 lat PR w Polsce”. Współautor „Leksykonu PR” oraz książki „Sztuka Public Relations”. Wieloletni członek władz ZFPR. Członek PSPR i laureat specjalnego wyróżnienia tej organizacji (2014 r.) za wkład w „zbudowanie branży PR w Polsce”. W 2009 r. został uznany przez Newsweeka za jednego z 50 najbardziej wpływowych Polaków (poz. 27). Do 1998 pracował jako dziennikarz (m.in. w Trójce, Życiu Warszawy, Ekspressie Wieczornym) specjalizując się w tematyce międzynarodowej i polityce obronnej – np. w materiale „Sułtan terroryzmu” jako pierwszy w Polsce przedstawił sylwetkę Osamy bin Ladena. Z wykształcenia prawnik – ukończył WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

drukuj