PR-owcy dla NGO - Społeczna Pomoc Komunikacyjna pod patronatem PSPR

PR-owcy dla NGO - Społeczna Pomoc Komunikacyjna pod patronatem PSPR

Polskie Stowarzyszenie Public Relations objęło patronatem Społeczną Pomoc Komunikacyjną – akcję skierowaną do organizacji społecznych i profesjonalistów komunikacji. W ramach burz mózgów organizowanych przez SPK specjalistki i specjaliści PR pomagają NGO-som w pokonywaniu komunikacyjnych wyzwań. Inicjatorem akcji jest Fundacja Głośniej.

Społeczna Pomoc Komunikacyjna (SPK) to cykliczne burze mózgów na rzecz organizacji pozarządowych, w których udział biorą specjalistki i specjaliści komunikacji. Podczas dwugodzinnych spotkań przedstawiciele organizacji i wolontariusze SPK wspólnie mierzą się z wyzwaniami komunikacyjnymi, przed którymi stają NGO-sy. W ten sposób osoby zawodowo zajmujące się public relations pomagają aktywistom spojrzeć z nowej perspektywy na ich działalność i komunikację i przekazują praktyczną wiedzą na temat różnych obszarów komunikacji. Przede wszystkim zaś – dostarczają konkretnych rozwiązań i pomysłów na skuteczne działania komunikacyjne.

- Misją Polskiego Stowarzyszenia Public Relations jest profesjonalizacja branży. Wierzymy, że wspierając organizacje pozarządowe w tworzeniu strategii komunikacyjnych wykorzystujemy ogromne doświadczenie ekspertów w dobrej sprawie. Społeczna Pomoc Komunikacyjna to wędka, którą branża może podarować tym, którzy angażują swój czas, aby świat był lepszy - mówi Luiza Jurgiel-Żyła, Prezeska PSPR. - Do naszej organizacji dołączają osoby, dla których etos PR-owca jest niezwykle ważne, dlatego Partnerstwo z Fundacją Głośniej można określić jako “perfect match”.

Tematy burz mózgów zgłaszane są przez same organizacje, które wraz Fundacją Głośniej przygotowują brief. Określa on cel burzy mózgów, w szczególności grupy docelowe i cele komunikacyjne, którym poświęcone są spotkania. Brief ten przekazywany jest z wyprzedzeniem zarejestrowanym wolontariuszkom i wolontariuszom SPK, wraz zaproszeniem na spotkanie.

Na konkretną burzę zgłaszają się zwykle osoby szczególnie zainteresowane tematem i dysponujące w danym momencie czasem. Samo spotkanie i wymyślanie pomysłów na działania komunikacyjne prowadzone jest metodą warsztatową.

Akcja ma charakter otwarty – organizacje społeczne mogą się zgłaszać ze swoimi tematami przez formularz zgłoszeniowy.

Najbliższe spotkanie Społecznej Pomocy Komunikacyjnej odbędzie się 5 lipca (piątek). Tym razem SPK pracować będzie dla Komitetu Ochrony Praw Dziecka.  

Fundacja Głośniej zaprasza wszystkich PR’owców, którzy chcieliby zostać wolontariuszami Społecznej Pomocy Komunikacyjnej do udziału w projekcie. Swój udział zgłaszać można na stronie fundacji. Tam też dostępne są wszystkie szczegóły dotyczące projektu.

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest pierwszą i najstarszą samorządową organizacją zawodową tej branży w Polsce istniejącą od 1994 roku. Zrzesza ona pracowników działów PR w firmach, samorządach i administracji publicznej, wykładowców wyższych uczelni oraz pracowników agencji PR. PSPR prowadzi szeroką i różnorodną działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR poprzez inicjowanie i współorganizację konferencji i seminariów, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, wspieranie przedsięwzięć sprzyjających wymianie informacji i doświadczeń z zakresu PR oraz wyznaczanie standardów zawodowych.

Fundacja Informacji i Komunikacji Społecznej Głośniej to organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju debaty publicznej, w szczególności wzmocnienia w niej udziału trzeciego sektora - organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych.

Fundacja Głośniej wspiera inne organizacje w komunikacji m.in. poprzez szkolenia, transfer wiedzy oraz inne działania podnoszące kompetencje

http://fundacjaglosniej.pl

drukuj

Kontakt dla mediów

Luiza Jurgiel-Żyła

Luiza Jurgiel-Żyła
Prezeska

l.jurgiel@polskipr.pl
+48 695 795 121