List Zarządu PSPR - zdefiniowanie roli organizacji oraz wartości członkostwa

List Zarządu PSPR - zdefiniowanie roli organizacji oraz wartości członkostwa

 

Po dwóch miesiącach prac nowy zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations wystosował list skierowany zarówno do Członków jak i całego środowiska. Jest to syntetyczne ujęcie wizji wypracowanej wspólnie w pięcioosobowym gronie władz Organizacji, branżowej roli PSPR oraz nadrzędnych celów, które zarząd stawia sobie w kadencji 2019 - 2021. Taka refleksja jest dziś tym bardziej wskazana, ponieważ PSPR obchodzi 25-lecie istnienia i rodzą się naturalne pytania o jego dalszą ewolucję. List przybliża jednocześnie koncepcję budowania katalogu korzyści merytorycznych z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu, służących indywidualnemu rozwojowi, a także precyzuje sens zrzeszania się w ramach naszej organizacji, pojmowany jako działanie wzmacniające polską branżę PR.

Warto podkreślić, że list będzie miał swoją kontynuację już w postaci opublikowanego planu konkretnych inicjatyw, projektów czy zmian generalnych w funkcjonowaniu Stowarzyszenia. Zarząd PSPR serdecznie zaprasza swoich Członków do pogłębiania współpracy, a wszystkich przedstawicieli środowiska do dołączenia do grona specjalistów tworzących polski PR.

 

List Otwarty Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

do członków organizacji i środowiska branżowego

 

Wspólny priorytet - silna branża

Społeczna i biznesowa rola public relations w Polsce z biegiem lat sukcesywnie zyskuje na znaczeniu. Dlatego też konieczna jest, podobne jak w innych krajach rozwiniętych, aktywna, profesjonalna działalność organizacji branżowych integrujących specjalistów i firmy PR. Wypracowujących dla nich i wspólnie z nimi wartościową wiedzę i praktyczne, korzystne zmiany w różnych aspektach, takich jak: dobre praktyki, legislacja, narzędzia pracy, standardy usług, edukacja rynku, szkolenie nowych specjalistów PR czy rozwijanie branżowego rynku pracy.

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) dołoży wszelkich starań, by przekonać jak największe grono osób do wspierania realizacji powyższych celów. Za stan i przyszłość branży odpowiadamy wszyscy wspólnie. Podstawową formą tego wsparcia jest członkostwo w naszej Organizacji - do którego gorąco zachęcamy.

PSPR od 25 lat realizuje ważne i korzystne działania dla przedstawicieli naszego środowiska zawodowego. W opinii Zarządu Stowarzyszenia do jego strategicznych zadań, prorozwojowych na rzecz branży, należą:

 • monitorowanie problemów i zmian zachodzących w branży, jej kondycji oraz definiowanie dla niej wyzwań, a także inicjowanie działań przyczyniających się do realizacji tych potrzeb,
 • podnoszenie jakości usług świadczonych przez specjalistów PR we wszystkich sektorach,
 • stanie na straży norm jakościowych tej dziedziny (by były naruszane jak najrzadziej),
 • reprezentowanie interesów branży w relacjach z administracją państwową, rynkiem, innymi organizacjami branżowymi,
 • integracja środowiska public relations,
 • podnoszenie rangi zawodu specjalisty PR,
 • popularyzowanie istoty i działań public relations jako dziedziny zarządzania.

Kształtuj polski PR - dołącz do społeczności PSPR!

PSPR to najstarsza organizacja branżowa w kraju. W naszym gronie są znakomici eksperci z agencji, firm, uczelni wyższych czy administracji publicznej, a przez lata w prace Stowarzyszenia zaangażowane były najważniejsze osobowości kształtujące polskie public relations. Wciąż jednak nasze drzwi są szeroko otwarte dla nowych członków, tych doświadczonych i nabierających doświadczenia, znających branżę na wylot i tych ze świeżym spojrzeniem, z pomysłami, głodnych

wiedzy i tych zdolnych do sprecyzowania najważniejszych, praktycznych wyzwań dla polskiego PR oraz poszukiwania dla nich rozwiązań.

Sięgnij po korzyści dla Członków Stowarzyszenia:

 • uczestnicz w inicjatywach formalnych i roboczych dot. wymiany know-how w różnych obszarach PR (m.in. w klubach eksperckich),
 • bierz udział w branżowych dyskusjach i konsultacjach w najbardziej aktualnych sprawach, kluczowych dla kondycji i przyszłości polskiego public relations,
 • inicjuj branżowy dialog w konkretnych i ważnych dla Ciebie kwestiach oraz wpływaj na kierunki rozwoju public relations,
 • podejmij networking i wykorzystuj potencjał współpracy z innymi Członkami Stowarzyszenia z całej Polski oraz z podmiotami, które reprezentują,
 • prezentuj swoją opinię i doświadczenie zawodowe (m.in. poprzez prelekcje konferencyjne, komentarze eksperckie w mediach branżowych),
 • otrzymuj zaproszenia i zniżki na wydarzenia i wydawnictwa branżowe.

Procedurę rekrutacji rozpoczyna wypełnienie prostego formularza na naszej odnowionej stronie www, który trafi do członków zarządu PSPR. Chcemy Cię możliwie najlepiej poznać, Twoje oczekiwania, kompetencje, doświadczenie, zainteresowania. A także Twoje problemy zawodowe, które można przepracowywać na forum Organizacji. W ramach nowej struktury PSPR, począwszy od wiosny 2019 r., proponujemy naszym Członkom pogłębioną współpracę i wymianę know-how pod kątem specjalizacji. W formule klubów eksperckich (m.in. rzecznictwo prasowe, komunikacja wewnętrzna) możliwe są dyskusje, koncepcje i projekty praktycznie we wszelkich kierunkach, zgodnych z celami PSPR i kodeksami respektowanymi przez nasze Stowarzyszenie.

Idea jest prosta - oddolna inicjatywa oraz nieskrępowana procedurami i formalnościami kooperacja. To Klubowicze wypracowują między sobą sposób działania. Klub jest ciałem oficjalnym wewnątrz PSPR, ale funkcjonującym w trybie roboczym. W planach są też kolejne inicjatywy, o których będziemy na bieżąco informować. Póki co, szykujemy się do świętowania 25-lecia przy okazji rzeszowskiego Kongresu. Wszystkich tych, którzy przez lata tworzyli nasze Stowarzyszenie lub po prostu z nim sympatyzują, serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

I pięknie za to ćwierćwiecze dziękujemy!

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

Luiza Jurgiel-Żyła, Bartosz Milczarczyk, Emilia Zakrzewska, Agnieszka Bednarczyk, Cyprian Maciejewski

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest pierwszą i najstarszą samorządową organizacją zawodową tej branży w Polsce istniejącą od 1994 roku. Zrzesza ona pracowników działów PR w firmach, samorządach i administracji publicznej, wykładowców wyższych uczelni oraz pracowników agencji PR. PSPR prowadzi szeroką i różnorodną działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR poprzez inicjowanie i współorganizację konferencji i seminariów, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, wspieranie przedsięwzięć sprzyjających wymianie informacji i doświadczeń z zakresu PR oraz wyznaczanie standardów zawodowych.

drukuj