PSPR patronem kursu Akademii Kalitero „Wstęp do zagadnień Public Relations”

We wrześniu 2005 roku Zarząd PSPR podjął decyzję o objęciu patronatem kompleksowego szkolenia w zakresie Public Relations, prowadzonego przez Akademię Kalitero. Obejmujący swoim zakresem wszystkie podstawowe zagadnienia kształtowania wizerunku i komunikacji cykl wykładów i ćwiczeń trwa 12 tygodni. 

Szkolenie ma charakter zintegrowanego kursu, którego celem jest przedstawienie zagadnień z zakresu Public Relations w uporządkowany i systematyczny sposób. Obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty prowadzenia efektywnej działalności komunikacyjno-wizerunkowej - od kwestii technicznych, poprzez aspekty prawne, kulturowe  i etyczne aż do metod wspierających, opartych na najnowszych osiągnięciach socjologii i psychologii. Kurs jest przeznaczony dla początkujących praktyków PR, zwłaszcza tych, którzy do działów Public Relations trafiają w wyniku wewnętrznych promocji w ramach tej samej firmy - np. z działów marketingu. Zainteresuje także i tych, którzy chcą uporządkować posiadane już informacje na temat dziedziny Public Relations i otrzymać materiały praktyczne, które mogą być natychmiast wykorzystane w pracy zawodowej. Szkolenie, choć porusza sporo kwestii teoretycznych, ma przede wszystkim dać natychmiastowy efekt praktyczny. Public Relations to dziedzina stosowana, w której, oprócz wiedzy teoretycznej potrzebna jest znajomość aspektów wykonawczych, np. metod skutecznej współpracy z mediami. Informacje te są oczywiście przedmiotem zajęć.  

Słuchacze uczestniczą w analizach studium przypadku, aby móc zestawić nabytą wiedzę z konkretnymi sytuacjami, z jakimi codziennie stykają się specjaliści od PR. 

Uczestnicy szkolenia kończą je egzaminem. Zajęcia są prowadzone w małych, 10-12. osobowych grupach. Wykłady poprowadzą doświadczeni praktycy, od wielu lat związani z dziedziną Public Relations. Do tej pory w kursie „Wstęp do zagadnień Public Relations” uczestniczyło ponad 150 osób, w większości reprezentujących zarówno polskie jak i międzynarodowe firmy.

Poza Polskim Stowarzyszeniem Public Relations patronami kursu są także instytut SMG/KRC Millward Brown Company, wortal marketingowy – MediaRun.pl, Europejski Internetowy Serwis Kariery – jobpilot Polska oraz wortal praktyków PR - InternetPR.pl.

Polskie Stowarzyszenie Public Relations jest samorządową organizacją zawodową wyższej użyteczności publicznej, istniejącą od 1994 roku. Liczy około 180 członków będących pracownikami lub właścicielami agencji Public Relations, pracownikami działów PR w organizacjach gospodarczych, samorządowych i w administracji oraz wykładowcami wyższych uczelni. W 1996 roku PSPR zostało przyjęte w poczet CERP(Confédération Européenne des Relations Publiques), europejskiej organizacji grupującej narodowe stowarzyszenia PR. 

drukuj