Arkadiusz Ciesielski

profilowe 0034-2s pop

Rok członkostwa: 2021
Województwo: Mazowieckie


Komunikacją medialną zajmuje się od ponad 25 lat, a Public Relations od 20 lat. Pracuje na stanowisku starszego specjalisty w Biurze Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN oraz członka zarządu w Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Mentor w Programie Mentoringowym Politechniki Warszawskiej. Po raz pierwszy w szeregi członków PSPR wstąpił w 2011 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w redakcjach komercyjny m.in. jako dziennikarz, reporter, redaktor naczelny, wydawca oraz prowadzący wywiady i audycje radiowe na żywo. Współpracował m.in. z Sekcją Polską BBC oraz redakcjami ogólnopolskimi. 

Podczas pracy w PKN ORLEN, którą rozpoczął w 2001 roku, zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym odpowiadając m.in. za bezpośrednie relacje z dziennikarzami, samodzielne kreowanie informacji prasowych, modyfikację i realizację systemu monitoringu środków masowego przekazu. W Biurze Public Relations był zaangażowany w prace zespołu ds. komunikacji i zarządzania sytuacjami kryzysowymi, zespołu ds. restrukturyzacji i reorganizacji, kształtowania kultury korporacyjnej, przygotowanie i obsługę wydarzeń medialnych. Pełnił także funkcję redaktora naczelnego w zespole mediów wewnętrznych, prowadzącego i organizatora konferencji prasowych, wydarzeń okolicznościowych z udziałem prezesa i zarządu oraz przedstawicieli instytucji państwowych. Współautor projektu zarządzenia dot. kształtowania relacji pracowniczych wobec osób odchodzących z pracy oraz obchodzących jubileusz wieloletniej pracy zawodowej. Od 2018 r. w Biurze Relacji z Otoczeniem odpowiada za realizację i efektywność projektów z zakresu CSR, w tym także tworzenie kosztorysów i budżetów projektów oraz bezpośrednie relacje z interesariuszami. Pełni także funkcję Ambasadora Marki Pracodawcy. 

Nieprzerwanie od 2008 r. jest również członkiem zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, uznanej przez niezależnych ekspertów za jeden z 30 najlepszych projektów społecznych biznesu w mijającym 30-leciu w Polsce.

Mentor w Programie Mentoringowym, dotyczącym wsparcia studentów Politechniki Warszawskiej w rozwoju ich potencjału i kompetencji oraz świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Prelegent konferencji i wykładów dot. CSR, komunikacji oraz współpracy biznesu z NGO.

Absolwent Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz Podyplomowego Studium Public Relations przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. 

Do Polskiego Stowarzyszenia Public Relations po raz pierwszy przystąpił w 2011 roku. Przez cały okres istnienia Akademii Ekspertów Public Relations, oceniał profesjonalistów w dziedzinie komunikacji do nagrody branżowej PRotony. 

Zafascynowany Public Relations, społeczną odpowiedzialnością w biznesie, rozwojem osobistym, harmonią emocji i rozumu oraz Diamentową Drogą…