Wejdź w życie branży PR. Dołącz do społeczności PSPR!

Zapraszamy specjalistów i podmioty do przyłączenia się do organizacji zrzeszającej przedstawicieli całego polskiego sektora PR.

Z tego miejsca masz już tylko krok, by  wysłać aplikację członkowską i zyskać kontakt, pole do współpracy z aktywnie działającym środowiskiem.

PSPR to najstarsza organizacja branżowa w kraju, funkcjonująca już od 1994 r. W naszym gronie są znakomici eksperci, a przez lata w prace Stowarzyszenia zaangażowane były najważniejsze osobowości kształtujące polskie public relations. Wciąż jednak czekamy z otwartymi drzwiami na nowych członków, ze świeżym spojrzeniem, z pomysłami, głodnych wiedzy. A przede wszystkim poszukujących możliwości rozwoju!

Sięgnij po korzyści dla Członków Stowarzyszenia:

yes square top
uczestnicz w inicjatywach formalnych i roboczych dot. wymiany know-how w różnych obszarach PR (m.in. w klubach eksperckich);
yes square top
bierz udział w branżowych dyskusjach i konsultacjach w najbardziej aktualnych sprawach, kluczowych dla kondycji i przyszłości polskiego public relations;
yes square top
inicjuj branżowy dialog w warunkach neutralnych, w tym ze swoimi odpowiednikami, konkurencją, a także z innymi uczestnikami sektora, w konkretnych i ważnych dla Ciebie kwestiach oraz wpływaj na kierunki rozwoju public relations;
yes square top
podejmij networking i potencjał współpracy z innymi Członkami Stowarzyszenia z całej Polski oraz z podmiotami, które reprezentują;
yes square top
prezentuj swoją opinię i doświadczenie zawodowe na różnorodnych forach (m.in. poprzez prelekcje konferencyjne, komentarze eksperckie w mediach branżowych);
yes square top
zyskaj dostęp do wiedzy, szkoleń, materiałów dystrybuowanych wyłącznie pośród członków PSPR, a także do wewnętrznych kanałów komunikacji naszej organizacji;
yes square top
otrzymuj zaproszenia i zniżki na wydarzenia i wydawnictwa branżowe.

Wniosek Członkowski Online

Wniosek członkowski - podmiot (członek wspierający)

Procedura przystąpienia podmiotu do PSPR jest przebiega bardzo sprawnie!

PSPR jest miejscem dla PRtech-ów, uczelni wyższych, specjalistycznych wydawnictw oraz agencji. Propozycja kierowana jest również do korporacji, firm czy NGO’s zainteresowanych wypracowywaniem i wdrażaniem profesjonalnych praktyk zarządzania reputacją, relacjami, komunikacją oraz podnoszeniem standardów kooperacji z rynkiem usług PR. W pierwszym kroku należy przesłać na adres biuro@polskipr.pl oficjalne zgłoszenie chęci członkostwa wspierającego z krótkim uzasadnieniem i wskazaniem aktywności, dorobku w obszarze PR. Następnie zarząd organizacji podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w drodze głosowania. Ewentualnie, wcześniej prosi jeszcze o uzupełnienie informacji.

Składka roczna członkowska wynosi 800 zł + VAT (płatna do 15 lutego każdego roku), niezależnie od wielkości przychodów czy budżetu aplikującego. Po jej uiszczeniu nowy członek wspierający zyskuje dostęp do analogicznych korzyści i praw jak członek zwyczajny (osoba fizyczna), z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosowania w ramach Walnego Zebrania. Więcej o formalnej stronie członkostwa zwyczajnego i wspierającego w statucie PSPR: https://polskipr.pl/statut

 

Wniosek członkowski online - osoba fizyczna (członek zwyczajny)

To potrwa kilka minut - wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Procedurę rekrutacji rozpoczyna wypełnienie poniższego formularza, który trafi do członków zarządu PSPR. Chcemy Cię możliwie najlepiej poznać, Twoje oczekiwania, kompetencje, doświadczenie, zainteresowania. Wszystko po to, by móc merytorycznie ocenić kandydaturę, pozyskać wiedzę na temat Twojej roli w branży PR i wspólnie zastanowić się nad Twoją aktywnością w PSPR.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będziesz mieć 14 dni na opłacenie składki czlonkowskiej za dany rok (składka wynosi 300zł, płatna jest do 15 lutego każdego roku)

Serdecznie zapraszamy do PSPR!