Ludzie PSPR 

Michał Szanter

TCyUI0Nr 400x400

Rok członkostwa: 2022
Województwo: Mazowieckie


Główny specjalista ds. sponsoringu i promocji.
Absolwent zarządzania w specjalizacji analiza danych i big data. Dd 2007 współpracuje z różnymi podmiotami III sektora, w tym sekretarz zarządu stowarzyszenia TERKA Karpacka (kultura Łemków, rozwój regionalny). Od 2012 fundator i prezes zarządu Fundacji Laboratorium Idei (edukacja historyczna i obywatelska). W 2016-2020 pracował w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, w którym pracował i współpracował z oddziałem prasowym Urzędu. W 2020-2022 pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych, jako ekspert, naczelnik wydziału komunikacji społeczne.