Ludzie PSPR 

Rehina Koszevaya

81F21FCC-7B3F-45AA-ABDD-4E720FC4D597

Rok członkostwa: 2022
Województwo: Mazowieckie


Przed wojną pracowała jako Dyrektor ds. Public Relations w Agencji Kreatywnej Badoev ID oraz w "Babyn Yar Holocaust Memorial Center". 
Wcześniej zdobywała doświadczenie w pracy z mediami pełniąc rolę producenta programu informacyjnego Studio 1+1, który jest jednym z głównych ukraińskich kanałów telewizyjnych.

Obecnie przebywa w Warszawie, gdzie wraz z z grupą ukraińskich kolegów stworzyła fundację charytatywną "Future for Ukraine". Fundacja ta zrzesza wolontariuszy i profesjonalistów, organizacje pozarządowe i światową społeczność biznesową, by wspólnie nieść pomoc ofiarom wojny.
 

Before the russian-Ukrainian war I worked as PR-director at Badoev ID Creative Agency and PR-directort Babyn Yar Holocaust Memorial Center. I have also gained a profound experience as the news producer of Studio 1 + 1, which is one of the major Ukraine’s TV-channels.

Now in Warsaw, me and my Ukrainian colleagues have created a charitable foundation Future for Ukraine. Foundation, that unites volunteers and professionals, NGOs and worldwide business community, to provide support to the victims of the war.