Ludzie PSPR 

Kamil Gemra

1614758113074

Rok członkostwa: 2021
Województwo: Mazowieckie


W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW.
Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.  Członek rad nadzorczych w Movie Games S.A. i Pixel Crow S.A. Były partner zarządzający agencji relacji inwestorskich InnerValue w latach 2015 -2021. Były wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A oraz agencji ratingowej INC Rating. Według ankiet studenckich oceniających wykładowców klasyfikowany w top10 prowadzących zajęcia na SGH. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu inwestowania. Recenzent naukowy w czterech czasopismach z zakresu finansów i ekonomii. Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym książek – ,,Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw” oraz współautor ,,Kształtowanie przewag konkurencyjnych. Perspektywa finansowania procesów innowacyjnych i zarządzania ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach”.