Ludzie PSPR 

Joanna Śliwińska

Joanna Sliwinska GUMed

Województwo: Pomorskie


Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalista w zakresie Public Relations, komunikacji, kreowania wizerunku. Od 2016 r. pełni obowiązki rzecznika prasowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalista w zakresie Public Relations, komunikacji, kreowania wizerunku. Korektor i redaktor językowy ponad kilkudziesięciu publikacji. Przez wiele lat współpracowała z pomorskimi organizacjami pożytku publicznego, w tym Fundacją Hospicyjną działającą przy Hospicjum im. ks. Dutkiewicza SAC w Gdańsku oraz Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności.  Członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom. Zatrudniona w Uczelni od 2007 r. Pracowała na stanowisku specjalisty w Sekcji Informacji i Promocji, a od 2016 r. pełni obowiązki rzecznika prasowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od maja 2020 r. kieruje Sekcją ds. Komunikacji GUMed. Przez ten czas sprofesjonalizowała politykę informacyjną GUMed w zakresie współpracy z mediami i środowiskiem zewnętrznym. Do jej zadań należy również wspieranie podmiotów leczniczych w relacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym.