Ludzie PSPR 

Wojciech Maguś

Maguś

Rok członkostwa: 2021
Województwo: Lubelskie


Doktor nauk społecznych. Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.
Autor monografii Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku (Lublin 2014) oraz współredaktor pracy zbiorowej Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations (Lublin 2013). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych profesjonalizacji komunikowania politycznego oraz relacji między mediami a polityką. Pomysłodawca i twórca programu kierunku Public relations i zarządzanie informacją (studia pierwszego stopnia realizowane przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS). Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Laureat ogólnopolskiego konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej Doktorat‘13 na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach.