Ludzie PSPR 

Magdalena Nelec

Magdalena Nelec 01

Rok członkostwa: 2021
Województwo: Mazowieckie


Head of Communications, Poland, Merck. „Dream big. Start small. Most of all start”. Simon Sinek. W branży public relations od 15 lat. Odpowiada za komunikację w firmie nauko-technologicznej Merck, która – z portfelem ponad 300 tys. produktów i usług – działa w sektorach ochrony zdrowia, life science oraz zaawansowanych materiałów i technologii.

Wcześniej była związana z Hill & Knowltown (aktualnie: Hill+Knowlton Strategies), gdzie kierowała zespołem realizującym projekty z zakresu komunikacji zdrowotnej. Pracowała również w Agencji Edelman, w której zajmowała się z kolei komunikacją marketingową i korporacyjną oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Absolwentka Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim (stypendium na Uniwersytecie w Gävle w Szwecji) oraz studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej. Słuchaczka Podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Członek Grupy Roboczej Public Affairs & Communications w INFARMA, Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych.