Ludzie PSPR 

Katarzyna Szyposzyńska

SZYPOSZYŃSKA KATARZYNA

Rok członkostwa: 2020
Województwo: Łódzkie


Większość życia zawodowego związana z obszarami: promocji, mediów oraz public relations zarówno w instytucjach państwowych, jak i korporacjach. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Łódzkim, na którym uzyskała specjalizację z zakresu amerykanistyki i mass mediów oraz na Clark University, gdzie kształciła się w obszarze komunikacji w zarządzaniu.

Kilkukrotne uzyskanie stypendiów przyznanych przez Europejską Akademię Dyplomacji i Wyszehradzką Szkołę Nauk Politycznych pozwoliło jej na poszerzanie i zdobywanie wiedzy, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, związanej z organizacją kampanii, wystąpieniami publicznymi, public relations oraz mediami.

Dzięki członkostwu w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej, poszerza swoją wiedzę na temat szeroko pojętego obszaru komunikacji i mediów, natomiast bycie członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations daje jej szansę na rozwijanie kompetencji oraz umiejętności dotyczących sektora public relations.