Ludzie PSPR 

Prof. Karina Stasiuk - Krajewska

Karina Stasiuk-Krajewska

Rok członkostwa: 2020
Województwo: Dolnośląskie


Profesor Uniwersytetu SWPS, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się teorią i badaniami dyskursu, kulturą popularną i etyką profesjonalną. W praktyce interesuje się problemami etyki i profesjonalizacji w Public Relations.

Doktor habilitowany w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach, profesor Uniwersytetu SWPS. Swoje zainteresowania badawcze wiąże z teorią komunikacji, etyką i profesjonalizacją zawodów medialnych (Public Relations i dziennikarstwa) oraz z ilościowymi i jakościowymi badaniami języka i komunikacji (zwłaszcza z wykorzystaniem metod analizy kwantytatywno-korpusowej oraz analizy dyskursu). Autorka niemal stu publikacji naukowych, w tym trzech książek. 

Od kilkunastu lat zarządza jednostkami naukowo-dydaktycznymi na uczelniach publicznych i prywatnych oraz ich komunikacją, autorka kilkunastu programów studiów i specjalności na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, także w języku angielskim. 

Ekspertka w zakresie badania i optymalizacji procesów komunikacyjnych (zwłaszcza w kontekście komunikacji w Internecie) w programach badawczo-rozwojowych.

Kieruje pracami „Central European Digital Media Observatory” w Polsce, koordynuje działania klub PR dla Nauki – Nauka dla PR w Polskim Stowarzyszeniu Public Relations.