Ludzie PSPR 

Anna Przybyll

PRZYBYLL ANNA

Rok członkostwa: 2020
Województwo: Mazowieckie


Od 11 lat związana z branżą public relations. Od 2016 r. pracuje w służbie cywilnej. Obecnie w Głównym Urzędzie Statystycznym zajmuje się przygotowywaniem tekstów informacyjno-promocyjnych i obsługą mediów społecznościowych.

Bierze udział w pracach zespołu ds. prostego języka KPRM. Interesuje się historią i polityką krajów niemieckiego obszaru językowego, ma na koncie publikacje prasowe i naukowe na ten temat.

W wolnym czasie pisze wiersze i szydełkuje.