Ludzie PSPR 

Prof. Lidia Pokrzycka

Zdjęcie L  Pokrzycka

Rok członkostwa: 2020
Województwo: Lubelskie


Od 1999 roku prowadzi zajęcia z zakresu public relations, realizowała i realizuje granty m.in. w ramach Norway Grants (FSS) - Norwegia, Islandia, European Centre for the Development of Vocational Training - Irlandia, NAWA - Belgia, Europlanet RI 2020 Expert Exchange - Grecja (w Atenach prowadziła zajęcia z zakresu PR dla studentów astrofizyki).
Jest stypendystką m.in. National Foundation Archimedes w Estonii. W 2019 roku została EDUinspiratorem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kategorii szkolnictwo wyższe. Jest certyfikowanym e-nauczycielem i e-metodykiem oraz ekspertem e-learningu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Absolwentka kursu Leaders of Learning (Harvard University), kierownik studiów podyplomowych Public Relations i Marketing Medialny UMCS, Microsoft Innovative Educator Expert 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 oraz Microsoft Educator Master Trainer 2022/23, Mentor w 1 i 2 edycji programu Mentoring Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorką m.in. serii anglojęzycznych, bezpłatnych e-booków pod wspólnym tytułem "Innovative Teaching Methods" - do pobrania: https://www.umcs.pl/pl/innovative-teaching-methods,21346.htm.