Ludzie PSPR 

Prof. Lidia Pokrzycka

Lidia Pokrzycka

Rok członkostwa: 2020
Województwo: Lubelskie


Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Realizowała granty m.in. w ramach Norway Grants (FSS) – Norwegia i Islandia, European Centre for the Development of Vocational Training (Irlandia), Europlanet's RI 2020 expert exchange (Grecja), stypendystka National Fundation Archimedes w Estonii.

Visiting Professor w Venstpils University of Applied Sciences (Łotwa). W ramach grantów m. in. prowadziła zajęcia z zakresu PR w praktyce oraz dziennikarstwa naukowego. Dziennikarka z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 21 lat prowadzi wykłady z public relations w UMCS (Wydział Politologii I Dziennikarstwa).

Jest autorką wielu artykułów naukowych i publikacji książkowych, w których porusza problematykę związaną z PR.