Ludzie PSPR 

Dariusz Materek

Dariusz Materek

Rok członkostwa: 2020
Województwo: Świętokrzyskie


Z Kolporterem jest związany od około 15 lat. Zanim został rzecznikiem był m. in. głównym doradcą ds. marketingu i komunikacji. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w mediach jako dziennikarz i redaktor. Był m.in. zastępcą redaktora naczelnego kieleckiego dziennika „Słowo” i redaktorem naczelnym „Życia”.