Ludzie PSPR 

Anna Kiryjow - Radzka

Anna Kiryjow-Radzka

Rok członkostwa: 2020
Województwo: Mazowieckie
Rola: Rada nadzorcza


Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z wykształcenia socjolog ze specjalizacją komunikacja społeczna. Absolwentka studiów podyplomowych m.in. z retoryki na PAN. Od 15 lat zajmuje się promocją i reklamą.

Uczestniczyła i współprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i konferencji zakresu PR, komunikacji, social media, marketingu, retoryki i socjologii. Od 2013 r. pracuje na SGGW, gdzie kieruje Zespołem Nowych Mediów. Prowadzi ćwiczenia, konwersatoria i wykłady z retoryki i erystyki, komunikacji interpersonalnej, nowych mediów i współczesnych wyzwań socjologii.