Ludzie PSPR 

Anna Kiedrzyńska - Tui

KIEDRZYŃSKA TUI ANNA

Rok członkostwa: 2020
Województwo: Mazowieckie


Współzałożycielka i dyrektor operacyjna Propsy PR, pierwszej w Polsce agencji PR dla NGO i projektów społecznych. Posiada ponad ośmioletnie doświadczenie pracy w branży Public Relations w 3 sektorach: administracji publicznej, sektorze prywatnym oraz organizacjach pozarządowych.

Współorganizatorka „PR dla NGO” – forum osób działających w PR, komunikacji, promocji, marketingu lub organizacji wydarzeń w trzecim sektorze. 

Kulturoznawca i filmoznawca Uniwersytetu SWPS, specjalizuje się w reprezentacji wizerunków kobiet we współczesnym kinie hiszpańskim. Ekspertka w zakresie kreowania wizerunków kobiet w przekazach audiowizualnych. Prelegentka kilku konferencji naukowych dotyczących kultury współczesnej i filmu. Jedna z autorek publikacji „Relacje. Media. Konteksty" wydanej przez Uniwersytet Warszawski (2018 rok). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku „Nowe filmoznawstwo" o współczesnym kinie hiszpańskim oraz na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i PR z zakresu Public Relations.