Ludzie PSPR 

Kinga Jarmołowicz - Szymańska

JARMOŁOWICZ-SZYMAŃSKA KINGA

Rok członkostwa: 2020
Województwo: Mazowieckie


Główna specjalistka ds. promocji i marketingu w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze".

Specjalistka z zakresu public relations oraz promocji i komunikacji działań Urzędu Miasta Lublin w zakresie partycypacji społecznej oraz bezpośredniej współpracy samorządu ze środowiskiem zewnętrznym. Specjalistka ds. konsultacji społecznych.

Autorka i prowadząca zajęcia w przedmiocie Nowe media w partycypacji społecznej, na kierunku produkcji medialnej UMCS. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów w czasopismach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. 

Doktor nauk o mediach. Rozprawę doktorską “Obywatelska epartycypacja w działaniach samorządu Miasta Lublin w latach 2010 - 2016” obroniła w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka Wydziału Politologii o specjalności dziennikarstwo na UMCS w Lublinie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Public Relations w Warszawie oraz Akademii Młodych Dyplomatów w ramach Forum Młodych Dyplomatów w Warszawie.